Samling: Tjenester

Som en del av denne nettbutikken kan man også bestille tjenester. Dette er service vi kan yte for å sørge for at utstyret er "top notch" for å prestere på skøytebanen. 

Eksempler på dette kan være buesliping, vanlig sliping, justering av stål (og markering av dette) og mye mer.