Treningsveiledning

Gruben Performance (heretter GP) er et nyoppstartet firma som praktiserer treningsveiledning for skøyteløpere. Per dags dato består dette firmaet kun av en person, Robin Gruben. Robin Gruben praktiserer trenergjerning på fulltid og er per dags dato hovedtrener på Wang Toppidrett Hamar, hovedtrener for Mjøsteam, hovedtrener sammen med Wouter Olde Heuvel på forbundslaget «Talent 2026», samt basistrener ved Wang Ung. Med andre ord tilbys det treningsveiledning på alle ulike nivåer.

Gjennom dette tiltaket vil jeg tilby treningsveiledning til andre utøvere i Norge som kanskje står alene. Dette kan være treningsveiledning av individuelle utøvere eller grupper, helt fra mosjonsnivå og helt opp til elitenivå. Jeg vil gjerne bidra til at skøyteløpere når sine personlige mål, og kan tilby både utarbeidelse av treningsplaner, treningsoppfølging (både fysisk/teknisk) eller generell rådgivning.

 

Treningsplaner

Gjennom GP kan man få tilsendt treningsplaner rettet inn mot å bli en bedre skøyteløper ut fra behov. Dette kan enten være et helt vanlig A4-rammeprogram som har en enkel struktur som er individuelt tilpasset ut fra hvor mange timer man har lyst til å trene i uken. Selv om dette programmet høres relativt enkelt ut blir det anvendt forskning i en del av planleggingen, og dette er også et «treningsdokument» man får tilgang til, i tillegg til de ordinære ukesplanene.

Mer informasjon om treningsplaner her.

 

Treningsoppfølging

Fysisk oppfølging

Videre kan man velge et alternativ som tar mer hensyn til hvordan en hverdag ser ut hos den enkelte og hvordan fasiliteter man har tilgang til. Her blir programmene skreddersydd mer til hver enkelt utøver og man har mulighet til å gi feedback tilbake til treneren gjennom OLT’s treningsdagbok for individuelle tilpasninger ut fra hvilke økter man føler fungerer eller ikke. Dette alternativet blir er en hybrid-modell mellom rammeprogrammer for trening og en tett treneroppfølging – men her med den fysiske treningen som et utgangspunkt. Her blir det også individuelle tilpasninger inn mot hvilke løp man har lyst til å prestere i, slik at man får lagt opp til en formtopp til aktuelt tidspunkt ut fra velkjente treningsprinsipper og forskning.

 

Teknisk oppfølging

Mange skøyteløpere på ulike nivåer sliter mye med teknikken, og at det er denne som begrenser utviklingen videre. I å velge et slikt samarbeid vil jeg tilby veiledning på teknikk, både ved fysisk tilstedeværelse – men først og fremst gjennom videoanalyse. Dette er et kraftig verktøy som gjør det mulig å følge opp det tekniske aspektet ved skøyter veldig hyppig, uten at dette trenger å være veldig tidkrevende. Her legger utøveren inn videoer av seg selv, så går jeg gjennom en analyse ved bruk av appen «onform». Her kan man også velge hvor mye oppfølging man vil ha, og om man eventuelt vil booke inn noen timer der jeg som trener både kan forklare og vise øvelser og hvilke tekniske momenter man skal ha med seg i treningshverdagen.

 

Komplett oppfølging

Enkelt og greit; komplett oppfølging. Dette er et omfattende tilbud som innebærer fysisk og teknisk oppfølging samt regelmessig testing. Dette er et tilbud som ligner mye på det tilbudet jeg gir til min daglige treningsgruppe, der man prøver å legge alt til rette for best mulig prestasjon.

Klikk her for mer informasjon!

Testing

Hos meg kan man også få et komplett testregime slik at man kan spore sin egen fremgang så hyppig man ønsker. Man kan velge hvilke regelmessige testbatterier man har lyst til å bruke for å sette sammen sin egen fysiske profil rettet mot prestasjon. Jeg kan tilby:

  • Laktatprofil på sykkel
  • Laktatprofil på løping
  • Wingate
  • 6s Peak Power-test
  • FTP-test
  • Watt-test på vekttrening, valgfrie øvelser

Ved hjelp av disse testbatteriene kan man sette sammen en ganske komplett profil på hvilke fysiske forutsetninger man har for å gå fort på skøyter. Disse kan selvfølgelig knyttes opp mot informasjon jeg har om hvilket fysisk prestasjonsnivå ulike løpere har for å gå visse tider på skøyter.

 

Les mer om de ulike testbatteriene her.

 

Ta kontakt for nærmere informasjon på robingruben@gmail.com!